Strategia & Fasilitoinnit

TUTKIMUS- JA KONSULTOINTIPALVELUITA LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

STRATEGIA & FASILITOINNIT


Strategian tulisi olla kartta, jonka avulla yritys navigoi arjen liiketoiminnassaan.


Strategia ja toiminta arjen tasolla saattavat kuitenkin olla liian kaukana toisistaan.

Ongelman syinä voivat olla se, ettei strategian jalkautukseen aidosti panosteta, sitä ei sisäistetä, siihen ei sitouduta eikä sen toteutumista seurata säännöllisesti.

Usein haasteena on, että abstraktien strategisten tavoitteiden ja konkreettisen toiminnan väliltä puuttuvat oikeat suorituskykymittarit ja työkalut.


Välillä taas strategia voi olla liiankin lähellä arkea - ja tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa näkemään hyödyntämättömät mahdollisuudet ja tukemaan strategista uudistumista.

STRATEGISEN JOHTAMISEN PALVELUITAMME

Räätälöimme strategisen johtamisen tukipalvelut vastaamaan tarpeitasi - varaa maksuton konsultointiaika!


Strategy design - strategiatyön tukipalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita strategian määrittämisen tueksi. Autamme suunnittelemaan ja toteuttamaan esim. koko henkilöstöä osallistavan strategiaprosessin. Toteutamme strategiatyöskentelyä taustoittavat selvitykset, fasilitoimme strategiatyöskentelyä ja dokumentoimme reaaliaikaisesti strategiatyöskentelyn tulokset.


Implementation design - jalkauttamisen tukipalvelut

Miten strategia parhaiten jalkautuu arkeen? Autamme kiteyttämään strategian helposti jalkautettavaan ja yrityksesi arvoja heijastavaan muotoon. Autamme myös määrittämään KPI´t (Key Performance Indicator) ja mittarit strategian toteutuksen seurantaan.


Evaluation design - vaikuttavuuden arviointi

Haluatko arvioida strategiasi vaikuttavuutta? Autamme tunnistamaan millaisten vaikutuspolkujen kautta strategiasi on edistänyt liiketoimintasi kasvua ja millaiset pullonkaulat tai hidasteet ovat heikentäneet strategian vaikuttavuutta. Kehittävä vaikuttavuusarviointi auttaa parantamaan johtamisjärjestelmää ja lisäämään strategian vaikuttavuutta.

Lataa esite

strategisen johtamisen tukipalveluistamme!