Palvelut

TUTKIMUS- JA KONSULTOINTIPALVELUITA KEHITTÄMISEN TUEKSI

KEHITYS & PALVELUMUOTOILU


Onko organisaatiollasi halua kehittää toimintaansa isommin harppauksin? Tai uudistaa palveluitaan paremman käyttäjäymmärryksen pohjalta?


Kilpailussa menestyminen edellyttää, että välillä ottaa isompia harppauksia – panostaa uusien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen. Isompia harppauksia ei tarvitse ottaa yksin – tarjolla on julkista rahoitusta, sekä asiantuntijapalveluita niiden hakemiseen ja projektien suunnitteluun.


WitMill tarjoaa projektijohtamisen tukipalveluita suunnittelusta toteutukseen, raportointiin ja vaikutusten arviointiin asti - räätälöitynä tarpeidesi mukaan.

STRATEGIA & FASILITOINNIT


Strategian tulisi olla kartta, jonka avulla organisaatio navigoi arjessaan.

Strategia ja toiminta arjen tasolla saattavat kuitenkin olla liian kaukana toisistaan. Ongelman syinä voivat olla se, ettei strategian jalkautukseen aidosti panosteta, sitä ei sisäistetä, siihen ei sitouduta eikä sen toteutumista seurata säännöllisesti. Usein haasteena on, että abstraktien strategisten tavoitteiden ja konkreettisen toiminnan väliltä puuttuvat oikeat suorituskykymittarit ja työkalut.


Välillä taas strategia voi olla liiankin lähellä arkea - ja tarvitaan ulkopuolista asiantuntijaa näkemään hyödyntämättömät mahdollisuudet ja tukemaan strategista uudistumista.

TUTKIMUKSET & ARVIOINNIT


Tuottavatko palvelut, ohjelmat, instrumentit, lait tavoiteltuja vaikutuksia? Miten vaikuttavuutta voitaisiin parantaa? Ulkoiset arvioinnit tuottavat tietoa suunniteltujen tai toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Arviointi perustuu syy-seuraus-ketjujen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Vaikutukset voivat olla suoria tai välillisiä, esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia tai ympäristövaikutuksia. Lisäksi arvioinneissa otetaan kantaa vaikutusten mittakaavaan ja merkittävyyteen. Vaikuttavuuden nykytilan tunteminen ei kuitenkaan yksin tue kehittämistä. Osana vaikutusten arviointia pyritään tunnistamaan vaikutusten syntymisen pullonkauloja ja tuetaan vaikuttavuuden parantamista.